L’AMPA és una Assossiació sense ànim de lucre de Mares i Pares dels alumnes del CEE Palau que col.labora amb l'escola en diferents àmbits.

Es reuneix en Assemblea general com a mínim una vegada a l’any on hi són convocats tots els seus socis i a on s'aprova l'acta anterior, es fa un balanç públic dels comptes de l'entitat i s'aprova el pressupost del curs. També es presenten els nous membres i els càrrecs de la Junta.

Té representació en el Consell Escolar del centre i t
rimestralment es reuneix amb l'equip directiu del centre per compartir inquietuds i coordinar les línies d'actuació.
Concretament col·labora amb l’Equip Directiu en l’organització de les activitats següents:
Activitats destinades al finançament:
- Venda de roses i llibres per Sant Jordi
- Loteria de Nadal
Activitats destinades a recolzar la tasca educativa de l'escola:
- Compra de material.
- Ajut econòmic a les sortides educatives (ja que qualsevol activitat que s'organitza pels alumnes té un cost molt elevat): colònies, viatge de Fi d'Escolarització.
- Taller de musicoteràpia.
- Taller de teatre.
Activitats destinades a fomentar la pràctica esportiva:
- Activitat extraescolar d'atletisme adaptat amb conveni amb el GEiEG.
- Suport en transportar alumnes en altres activitats esportives que fan fora del centre: Slàlom, Boccia.
Espai de trobades amb les famílies:
- Organització de trobades per tal de fomentar la relació entre les famílies ja que són de punts geogràfics diversos: festa de Nadal, dinar o berenar de final de curs, activitats a la neu, etc.
- Col.laboració en l'organització de l'escola de pares, conferències i/o xerrades de temes d'interès comú.